საიტის საერთო წესები

ყოველთვიურად გამოვლინდება 2 გამარჯვებული
დაამატე ყოველდღიურად 1 ბილეთი და მიიღე შანსი მოიგო

2.როგორ გამოვლინდება 2 გამარჯვებული

1-ლი - TOP პროგნოზისტი, რომელ მომხმარებელსაც ექნება
ყველაზე მეტი მოგებული ბილეთი ის გახდება იმ თვის გამაჯვებული

2-რე TOP მომხმარებელი, იმ მომხმარებლებს ვისაც ექნება
თავის ბილეთებზე ყველაზე მეტი ნახვები, დაჯამდება იმ თვის
ყველა ბილეთი

1. TOP პროგნოზისტი - 50 ლარი
2. TOP მომხმარებლები - 50 ლარი